عمومی


کد رهگیرى این فرم: P327-F306-U0-N334776          
[ چاپ فرم ]

عمومی

توضیحات

معرفی خدمت

مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی در جهت تمرکز واحدهای فناور در محل استقرار و ایجاد فضای هم‌افزای کاری و ایجاد تعامل بین واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و استفاده از فضاهای عمومی بصورت مشترک به جهت کاهش هزینه‌ها و سهولت نظارت و کنترل واحدهای فناور توسط مرکز اقدام به ارائه خدمات عمومی برای شرکت های مستقر نموده است.

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای مستقر، مراجعه کنندگان بیرونی
شرایط دریافت خدمت
گردش کار دریافت خدمت
  1. مراجعه حضوری به مرکز رشد
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
  1. معاونت اداری و پشتیبانی مرکز
سایر توضیحات

توضیحات

معرفی خدمت

صدور کارت چند منظوره که شامل کارت شناسایی برای کنترل ورود و خروج کارکنان واحد های فناوری، امکان تعریف باز کردن درب واحد فناور، بهره مندی از خدمات کتابخانه

گیرنده خدمت شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر
شرایط دریافت خدمت
گردش کار دریافت خدمت
  1. ارسال نامه درخواست به امضای مدیرعامل شرکت و یا سرتیم هسته فناورهمراه با اسامی متقاضیان صدور کارت به دفتر مرکز (پست الکترونیک دفتر مرکز" incubator@khu.ac.ir)
  2. تکمیل فایل اکسل پیوست و ارسال همراه با اسکن مدارک مورد نیاز ذکر شده در فایل اکسل به پست الکترونیک incubator@khu.ac.ir
  3. دریافت نتیجه صدور کارت از طریق پیامک
  4. دریافت کارت از حراست مرکز
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
  1. معاونت اداری و پشتیبانی
  2. حراست
سایر توضیحات
CAPTCHA