داوری ثبت اختراع


کد رهگیرى این فرم: P325-F304-U0-N334750          
[ چاپ فرم ]

داوری ثبت اختراع

توضیحات

معرفی خدمت

مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی به عنوان یکی از مراجع مالکیت فکری پیشرو و با سابقه مورد تایید اداره ثبت اختراعات می باشد که در این راستا اختراعات توسط اداره ثبت اختراع جهت داوری پرونده اختراع به مرکز ارجاع می شود. کلیه مخترعین در مراحل تشکیل پرونده اختراع از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (http://iripo.ssaa.ir/) می توانند مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی به عنوان مرجع داوری اختراع انتخاب نمایند.

گیرنده خدمت کلیه افراد متقاضی که مرجع داوری خود را مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی انتخاب کرده اند.
شرایط دریافت خدمت ارجاع نامه داوری اختراع از طرف اداره ثبت اختراع به مرکز
گردش کار دریافت خدمت
  1. 1. انتخاب مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی به عنوان مرجع داوری در فرایند تشکیل پرونده اختراع (سایت مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور )
  2. 2. واریز وجه اولیه داوری به حساب وجوه درآمدهای اختصاصی مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی پس از ارجاع نامه داوری اختراع به مرکز توسط اداره ثبت اختراع
  3. 3. اعلام نظر داوری اولیه به مخترع به صورت تلفنی یا ایمیل
  4. 4. رفع ایرادات اعلام شده در فرآیند داوری اولیه و ارسال مستندات اصلاح شده به ایمیل incubator@khu.ac.ir
  5. 5. واریز وجه نهایی برای ادامه فرایند داوری به حساب وجوه درآمدهای اختصاصی مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی
  6. 6. اعلام نظر داوری ثانویه به مخترع به صورت تلفنی یا ایمیل
  7. 7. رفع ایرادات اعلام شده در فرآیند داوری اولیه و ارسال مستندات اصلاح شده به ایمیل incubator@khu.ac.ir
  8. 8. ثبت نامه رد و یا تایید ثبت اختراع در کارتابل مرجع داوری مرکز مالکیت فکری و اطلاع نتیجه به مخترع از طریق تماس تلفنی
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
  1. معاونت توسعه و فناوری مرکز
سایر توضیحات
CAPTCHA