روابط عمومی و اطلاع رسانی


کد رهگیرى این فرم: P326-F305-U0-N334767          
[ چاپ فرم ]

روابط عمومی و اطلاع رسانی

توضیحات

معرفی خدمت

به منظور معرفی دستاوردها و موفقیت شرکتها و واحدهای فناور مستقر، محتواهای تولیدی توسط این واحدها در درگاههای اطلاع رسانی و شبکه های مجازی انتشار داده می شود.

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای مستقر
شرایط دریافت خدمت
گردش کار دریافت خدمت
  1. اعلام موضوع و ارسال محتوا به معاونت اداری و پشتیبانی (مرکزواقع در خیابان رودسر شماره تماس 02188918349)
  2. در صورت تائید محتوا، انتشار محتوا در رسانه‌های مرتبط با مرکز
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
  1. معاونت اداری و پشتیبانی مرکز
سایر توضیحات

توضیحات

معرفی خدمت

برای معرفی دستاوردها، محتوا مورد نیاز (گزارشهای خبری) به صورت متن، عکس و یا فیلم تولید و انتشار داده می شود.

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای مستقر
شرایط دریافت خدمت
گردش کار دریافت خدمت
  1. اعلام موضوع به معاونت اداری و پشتیبانی (مرکزواقع در خیابان رودسر شماره تماس 02188918349)
  2. در صورت تائید موضوع، هماهنگی توسط معاونت اداری و پشتیبانی جهت تولید محتوا صورت خواهد گرفت.
  3. انتشار محتوا در رسانه‌های مرتبط با مرکز
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
  1. معاونت اداری و پشتیبانی مرکز
سایر توضیحات
CAPTCHA