بازاریابی و تجاری سازی


کد رهگیرى این فرم: P322-F301-U0-N334772          
[ چاپ فرم ]

بازاریابی و تجاری سازی

توضیحات

معرفی خدمت

مرکز به منظور معرفی توانایی واحدهای فناور اقدام به دعوت از صنایع و سازمان ها جهت بازدید از مرکز و شرکت ها و تیم های مستقر در قالب تور فناوری می نماید.

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای مستقر
شرایط دریافت خدمت داشتن توانمندی مرتبط، داشتن شرایط و امتیازات لازم متناسب با صنعت یا سازمان هدف، داشتن سابقه مثبت و حضور فعال در همکاری با مرکز در برنامه‌های مشابه
گردش کار دریافت خدمت اعلام آمادگی جهت حضور در نمایشگاه داخلی یا بازدید از محل شرکت با هماهنگی دفتر مرکز حضور فعال و ارائه دستاوردها در جریان تور فناوری
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
  1. • دفتر مرکز
  2. • معاونت توسعه و فناوری مرکز

توضیحات

معرفی خدمت

معرفی توانمندی شرکت‌ها/ واحدهای فناور در قالب خدمات و محصولات به صنایع و سازمان‌های همکار مختلف

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای مستقر
شرایط دریافت خدمت
گردش کار دریافت خدمت ارایه درخواست کتبی به معاونت توسعه و فناوری از طریق دفتر مرکز در صورت تائید مدیر مرکز، صدور معرفی نامه
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
  1. معاونت توسعه و فناوری مرکز
  2. مدیر مرکز
سایر توضیحات

توضیحات

معرفی خدمت

بنا به درخواست شرکت‌ فناور و بر اساس توانمندی شرکت کارشناسان و مسئولین مرکز نمایندگان شرکت را در جلسات مذاکره بازاریابی و پروژه‌یابی همراهی میکنند.

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای مستقر
شرایط دریافت خدمت داشتن توانمندی مرتبط، داشتن شرایط و امتیازات لازم متناسب با صنعت یا سازمان هدف، داشتن سابقه مثبت و حضور فعال در همکاری با مرکز در برنامه‌های مشابه
گردش کار دریافت خدمت
  1. ارائه درخواست کتبی حاوی اطلاعات مربوط به جلسه به معاونت توسعه و فناوری از طریق دفتر مرکز
  2. در صورت تائید موضوع، هماهنگی لازم برگزاری جلسه از طریق معاونت توسعه و فناوری مرکز
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار) معاونت توسعه و فناوری مرکز
سایر توضیحات
CAPTCHA