حمایت های قانونی


کد رهگیرى این فرم: P324-F303-U0-N334771          
[ چاپ فرم ]

حمایت های قانونی

توضیحات

معرفی خدمت

معرفی و مشاوره به شرکت‌های فناور مستقر در مرکز جهت استفاده از حمایت‌های قانونی ذیل قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان (۱۱۰ حمایت)

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای مستقر
شرایط دریافت خدمت
  1. استقرار در مرکز
  2. بر اساس شرایط مندرج در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
گردش کار دریافت خدمت
  1. درخواست کتبی به معاونت توسعه و فناوری از طریق دفتر مرکز
  2. دریافت معرفی به سازمان‌های مختلف بر اساس درخواست از معاونت توسعه و فناوری با اعلام کارشناس این معاونت
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
  1. معاونت توسعه و فناوری مرکز
سایر توضیحات
CAPTCHA