مرکز رشد واحد های فناور- اقدامات
اقدامات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/7 | 
 
محصولات استارتاپی

 انتخاب فناور برتر 

 
شیوه نامه، شاخص‌های ارزیابی و پیوست‌های انتخاب فناور برتر 

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد واحد های فناور:
http://khu.ac.ir/find-29.28786.70550.fa.html
برگشت به اصل مطلب