نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان

 قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان  محترم تحصیلات تکمیلی

     با عنایت به مصوبه شورای سیاستگذاری مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه از کلیه اعضاء محترم  هئیت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه دعوت می شود چنانچه ایده قابل تبدیل به محصول و یا قابل تجاری سازی داشته و یا تمایل به حمایت در فرآیند پیش رشد دارند ضمن مراجعه به پرتال دانشگاه زیر بخش مراکز رشد نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام نمایند. پس از بررسی در کارگروه مربوطه و تصویب در شورای سیاستگذاری مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه اقدامات بعدی صورت می پذیرد.

قابل ذکر است در پروپوزال های ارائه شده بایستی حتی الامکان یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نقش محوری داشته باشد.

حوزه معاونت پژوهش و فناوری