نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه مراکز رشد

 

با تلاش و پیگیری های مستمر دکتر محمد نبیونی مدیر پارک علم و فناوری دانشگاه خوارزمی، مراسم افتتاحیه مراکز رشد دانشگاه خوارزمی در روز شنبه هشتم بهمن ماه 1394 با حضور ریاست و معاونین محترم پژوهشی و فرهنگی دانشگاه، مدیریت های محترم روابط عمومی، امور عمومی، دفتر فنی و طرح های عمرانی، رؤسای محترم دانشکده ها و جمعی از دانشجویان و کارکنان دانشگاه خوارزمی در محل دفتر مراکز رشد برگزار گردید.

آماده سازی تا افتتاحیه