اطلاعات تماس اطلاعات تماس

 

 

آدرس مرکز رشد : کرج - بلوار شهید بهشتی -  میدان دانشگاه - دانشگاه خوارزمی

 

تلفن دفتر مرکز : 02634579600  داخلی 2835  و   02634512006